CCU

مراقبت های تخصصی از بیماران دچار سکته قلبی حاد و نارسایی قلبي و مانیتور بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلبی در بیماران قلبی
معرفی بخش :
CCU بیمارستان آريا در طبقه اول قرار دارد، دارای 5 تخت فعال می باشد. همه تخت های آن بصورت یونیت های جدا شده است و هر یونیت دارای تجهیزات کامل شامل مانیتور ( که متصل به مانیتور مرکزی داخل Station می باشد که دارای اجزای کامل شامل ثبت فشارخون، پالس اکسیمتری، ریت قلبی ، تنفسی می باشد)، اکسیژن مرکزی ، ساکشن مرکزی، اکسیژن پرتابل، فشارسنج های جیوه ای است. هر تخت بطور مجزا Nurse call دارد و در صورت نیاز بیمار، پرسنل پرستاری فوراً باید بر بالین بیمار حضور رسانند.