زنان

بخش زنان بيمارستان آريا با بهره گيري از تجهيزات پيشرفته و با همكاري پزشكان متخصص و كادر مجرب در تلاش است تا بتواند برترين خدمات را به بهترين شكل ممكن به بيماران ارائه دهد.
معرفي بخش:
بخش زنان در طبقه دوم بيمارستان قرار گرفته است و داراي 10 تخت فعال ميباشد كه شامل 2 اتاق خصوصي و 4 اتاق دو تخته است.
هم چنين بخش زنان در كنار بلوك زايمان و بخش نوزادان قرار گرفته است تا خدمات رساني به مادران و نوزادان در اسرع وقت انجام شود.
تجهيزات و امكانات:
مانيتور پرتابل/ اكسيژن پرتابل/ ساكشن و اكسيژن مركزي/ دستگاه ECG ( نوار قلب ) / تخت بستري الكتريكي/ دستگاه الكتروشوك
زنگ احضار پرستار/ كات نوزاد/تخت همراه بيمار/يخچال و TV
اين بخش پذيراي مراجعين جهت انجام جراحي هاي زنان و زايمان از قبيل:
سزارين/ سركلاژ / كورتاژ تشخيصي وتخليه اي / سيستوسل وركتوسل / كيست تخمدان / لاپاراسكوپي / هيستروسكوپي / اندومتريوز/APR/
برداشت رحم و تخمدان/ … EP ميباشد.
اهداف كاركنان بخش زنان:
1/ارتقاء كيفيت خدمات ( بهداشتي، درماني و ايمني ) اثر بخش به بيماران و رضايتمندي آنها
2/انجام اقدامات مراقبتي و آموزشي توسط كليه پرسنل به نحو احسن و با توجه به منشورحقوق بيمار