جراحی

بیمارانی که کاندید جراحیهای عمومی می باشند، با مراجعه به این بخش و انجام اقدامات اولیه، به اتاق عمل منتقل شده و پس از انجام جراحی، در این بخش تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند.
معرفي بخش :
بخش جراحي بيمارستان آريا واقع در طبقه سوم مي باشد. داراي 20 تخت فعال است كه شامل 5 اتاق خصوصي و 7 اتاق 2 نفره ميباشد.
بيمار به دو طريق در بيمارستان پذيرش مي شود:
1- پذيرش مستقيم
2- پذيرش از طريق اورژانس
درصورتي كه بيمار به صورت مستقيم پذيرش شود ابتدا تشكيل پرونده در قسمت پذيرش انجام ميشود. سپس بيمار در بخش جراحي، پذيرش شده و پس از اطلاع به پزشك، دستورات ايشان كه شامل آزمايشات روتين، مشاوره قلب و غيره مي باشد انجام خواهد شد. بيماراني كه از اورژانس پذيرش مي شوند توسط پرستار اورژانس به بخش تحويل داده شده و دستورات پزشك اورژانس با پزشك معالج چك و اجرا خواهد شد.
این بخش برای جراحی های مختلف از قبيل جراحی های ترمیمی، زیبایی، ارتوپدی، نوروسرجری و كليه جراحي هاي سيستم گوارش و … در نظر گرفته شده است. امکانات منحصر به فرد برای جراحی های مختلف و نیز حضور جمعی از بهترین جراحان کشور، این بخش را به یکی از مهم ترین بخش های بستری بیماران مبدل کرده است.