اورژانس

اورژانس بیمارستان آريا به صورت 24 ساعته نسبت به ارائه خدمات درمانی – تشخيصی جهت بیماران اورژانسی و غیر ­اورژانسی (درمانگاهی) فعالیت می نماید. 
اين بخش با استفاده از پزشكان عمومی و متخصص در رشته های مختلف و همچنين دارا بودن دستگاه های تصويربرداری و ساير تجهيزات پزشكی مورد نياز،‌ سطح مطلوبی از خدمات را به مراجعين ارائه مي نمايد.
 واحد پذیرش اورژانس، امکان پذیرش سریع بیماران اورژانسی را فراهم می کند. این بخش دارای قسمتهای ترياژ و سطح بندی بیماران ،CPR احياء قلبی –ريوی، اتاق تزريقات و پانسمان، گچ گیری، تخت تحت نظر،اتاق عمل مجهز براي موارد اورژانسی، اتاق ایزوله عفونی ميباشد.

پزشكان مقيم (عمومی) بصورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به بيماران می باشند و در صورت نیاز به سایر تخصصها، از طریق تماس با پزشکان آنکال و حضور آنها بر بالین بیماردر اسرع وقت ،ویزیت انجام می شود.

امکان دسترسی به آمبولانس بصورت 24ساعته وجود دارد. هماهنگی آمبولانس بعهده دفتر پرستاری می باشد .

موقعيت مكانی اورژانس در طبقه همكف ميباشد و دسترسی آسان به تصويربرداری نيز دارد.

اورژانس بيمارستان آريا:

شامل

- واحد ترياژ

اتاق تریاژ دارای امکانات اولیه همچون مانیتور، اکسیژن، ساکشن و …

 تمام بيماران در بدو ورود به واحد ترياژ مراجعه و بر اساس مشكل بيمار سطح بندی مي شوند، بدون فوت وقت پس از معاينه پزشك مقيم در صورت نيز به بخش مربوطه ارجاع داده ميشوند.

لازم به ذكر است اتاق ترياژ در همسايگی اتاق احياء ميباشد، همچنين موقعیت اتاق تریاژ در نزدیکترین فاصله نسبت به وروديهای اورژانس(ورودی سرپایی و وروی اروژانسی) و در حد فاصل آنها قرار گرفته است.

-تزريقات

-سونوگرافي پرتابل

-اتاق احيا

اتاق احیا و تروما مجهز به تمامی تجهیزات و دستگاه‌ها اعم از الکتروشوک، مانیتورینگ علائم حیاتی، سونوگرافی پرتابل و رادیوگرافی پرتابل جهت احیاء بیماران بد حال، تصادفی، مسمومیت‌ها و ایست تنفسی قلبی، سكته حاد مغزی.

-تخت هاي تحت نظر

در  24 ساعت شبانه روز فعال می باشند وبراي كليه بيماران با ارائه نسخه پزشك ( حتی پزشكان خارج از بيمارستان، با تاييد پزشك مقيم ) خدمات ارائه می شود .

در اين قسمت بيمارانی كه نياز به اقدامات درمانی دارند بستري می شوند تا در اسرع وقت وضعيت بيمار تعيين تكليف شود .

1-گروهي از بيماران كه به دلايل مختلف از جمله مشكلات گوارشی ( اسهال و استفراغ و … ) به اورژنس مراجه كرده اند به صورت سرپايي تحت نظر قرار می گيرند، دارو درمانی و سرم تراپی و ساير اقدامات مورد نياز انجام ميگيرد و بيمار از اورژانس مرخص می شود .

2- گروهی از بيماران كه طبق تشخيص پزشك معالج نياز به بستری در بخش ها را دارند در اورژانس در اسرع وقت تعيين تكليف ميشوند و به بخش مربوطه  (بستری،ويژه)  منتقل خواهند شد. لازم  به ذكر است همراه داشتن كارت ملی الزامی با بيمار الزامی می باشد .

اتاق احياء ( CPR )

براي بيمارانی كه  نياز به احيا قلبی – ريوی دارند گروه احياء (به صورت شبانه روزی) در كمتر از 1 دقيقه بر بالين بيمار حاضر می شوند .