راهنمای پذيرش بستری

چگونگي گرفتن وقت جهت بستري

غيراورژانسي با وقت قبلي

با حضور بيمار در بيمارستان و در دست داشتن نامه بستري از پزشك معالج و هماهنگي با ايشان، بستري بيمار انجام مي گردد.

اورژانسي

چنانچه وضعيت بيمار اورژانسي باشد، بيمار به اورژانس هدايت شده و اقدامات لازم جهت بستري ايشان انجام مي گيرد.

مدارك لازم جهت بستري بيمار

بيمار بيمه اي

كارت ملي، دستور بستري پزشك

(جهت اطلاعات بيشتر در مورد بيمه هاي طرف قرارداد و زمان ارائه معرفي نامه با واحد پذيرش تماس حاصل شود).

بيمار آزاد

كارت ملي، دستور پزشكي ( بستري )

لازم است كليه مدارك پزشكي و ليست داروهاي مصرفي در منزل، در هنگام بستري بيمار، همراه بيمار باشد.

مقررات بيمارستان در حين بستري بيمار در بيمارستان

ساعات ملاقات

ساعات برقراري ارتباط تلفني با بيماران از ساعت 7 صبح الي 22 شب ميباشد.

ساعات ملاقات بيماران بخش ها، روزهاي عادي 14 الي 16 و روزهاي تعطيل 9 الي 11 و 14 الي 16 ميباشد و بخشهاي ويژه همه روزه 15 الي 16 ميباشد.

 محیط بیمارستان آلوده است ، بنابراین توصیه می شود تا جایی که امکان دارد از آوردن کودکان و خردسالان به این محیط خودداری فرمائید

استعمال دخانیات در محیط بیمارستان خصوصاً در اتاق بیمار کاملا زیانبار ميباش  و سلامتی همه را به مخاطره می اندازد.

 به منظور رفاه حال بیماران از مراجعه به بیمارستان در خارج از ساعات ملاقات خوداری نمائید.

ملاقات براي كودكان ، با هماهنگي با بخش و در صورت نداشتن شرايط خاص بيمار در ساعت ملاقات در بخش هاي غير ويژه آزاد مي باشد.

داشتن همراه

در اتاق هاي دو تخته و خصوصي يك همراه و در سوئيتها تعداد همراه آزاد مي باشد.

جهت صدور كارت همراه به واحد پذيرش مراجعه نماييد.

مسئوليت نگهداري پول و اشياء قيمتي

مسئوليت نگهداري كليه ي اشياء قيمتي از جمله طلا و جواهرات، چك بانكي، پول، موبايل و … به عهده بيمار و همراه بيمار مي باشد. در شرايطي كه بيمار همراه ندارد، پول و يا اشياء قيمتي ضروري با امضا و اثر انگشت تحويل دفتر پرستاري خواهد شد.

نحوه تماس حضوري و يا تلفني با بيمار

چنانچه در ساعات غيرملاقات، برحسب ضرورت نياز به ملاقات حضوري با بيمار باشد، با مراجعه به دفتر پرستاري و هماهنگي با انتظامات و بخش مربوطه، مي توان بيمار را ملاقات كرد. در مورد بيماران با شرايط خاص و محدوديت ملاقات، استثناء وجود دارد.

جهت تماس تلفني با بيمار با شماره بيمارستان تماس گرفته و داخلي اتاق را وارد نماييد.

جهت تماس و استفاده از تلفن داخل اتاقها با داخل و يا خارج بيمارستان با تلفنخانه (داخلي 1000-2000) تماس گرفته شود.

استعلام مالي و اعلام مبلغ بدهي

در صورتيكه بيمار بخواهد از حدود هزينه و يا بدهي خود با خبر شود، مي تواند با مراجعه به ترخيص در جريان هزينه ها و بدهي خود قرار گيرد. تمامي هزينه هاي مالي بيمار به روز محاسبه و جمع زده مي شود.

فرآيند پذيرش و انتقال بيمار به بخش مربوطه

پس از مراجعه بيمار به واحد پذيرش و تحويل مدارك شناسايي هويت بيمار و دستور بستري پزشك معالج تمامي اطلاعات بيمار در سيستم پذيرش ثبت شده و بر اساس آن پرونده بستري و دستبند شناسايي بيمار چاپ مي شود.

دستبند شناسايي شامل اطلاعات لازم براي شناسايي بيمار است كه جهت افزايش ايمني بيمار در مدت بستري در بيمارستان تهيه مي شود. دستبند شناسايي در پذيرش بستري بر روي دست غالب بيمار نصب شد و در لحظه خروج از بيمارستان از دست بيمار برداشته مي شود.

لطفاً مشخصات روي دستبند شناسايي را چك نمايند و در صورت عدم انطباق با مشخصات شما بلافاصله اطلاع دهيد.

پس از اتمام مراحل پذيرش بيمار، يك نفر از پرسنل استقبال كننده، بيمار را تا اتاق مورد نظر همراهي خواهد كرد.

تمامي اطلاعات لازم در مورد استفاده از آسانسورها، پله هاي اضطراري منتهي به بخش و همچنين معرفي اوليه بخش به بيمار داده مي شود. پس به سرپرستار يا مسئول شيفت بخش مربوطه معرفي و تحويل داده مي شود. اگر چنانچه مشكلي در راه رفتن بيمار وجود داشته باشد، صندلي چرخدار در اختيار بيمار قرار مي گيرد.

در هر بخش سرپرستار، مسئول بخش مي باشد و بيمار مي تواند مشكلات خود را علاوه بر پرستار مسئول خود، با سرپرستار بخش مطرح نمايد.

.در صورت عدم مرتفع شدن مشكل، سيستم رسيدگي به شكايات در تمام ساعات در خدمت شما مي باشد.