راهنمای نوبت دهی كلينيك ها

روش اول

مراجعه حضوري

شما مي توانيد با مراجعه به كلينيك هاي تخصصي، بصورت حضوري، وقت ويزيت خود را هماهنگ كنيد.

روش دوم

از طريق تلفن

شما مي توانيد با تماس با شماره هاي بيمارستان وقت ويزيت خود را هماهنگ كنيد.

88967181-5   داخلي2

روش سوم​

از طريق اينترنت

شما مي توانيد با مراجعه به وب سايت بيمارستان  و ورود به قسمت خدمات آنلاین- نوبت دهي آنلاين نسبت به هماهنگي زمان ويزيت خود اقدام فرماييد .

www.arya-hospital.com

كلينيکهای تخصصی و فوق تخصصی

كلينيك زنان و زايمان

كلينيك داخلي مغزواعصاب

كلينيك جراحي مغزواعصاب

كلينيك اورولوژي

كلينيك جراحي عمومي

كلينيك داخلي

كلينيك عفوني