درخواست همکاری

MM slash DD slash YYYY
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 400 MB.
فایل 3*4 با فرمت JPG با با رزولوشن 72 dpi
Accepted file types: pdf, Max. file size: 400 MB.
فایل پیوست با فرمت PDF حداکثر حجم 100 Kb