تاریخچه

بیمارستان آریا یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای خصوصی تهران است که در سال 1345 رسما با شرکت عده ای از اساتید دانشگاه تهران افتتاح شد و در طول سالهای خدمت خود  منشاء خدمات فراوانی به هموطنان بوده است. پروفسور یحیی عدل پدر جراحی نوین ایران یکی از بنیان گذاران این مرکز بوده اند که حق بزرگی بر تاریخ پزشکی و پزشکان این مملکت دارند. اين بيمارستان بعد از يك دوره وقفه با هدف بهسازي و به روز رساني تجهيزات آماده خدمت رساني به هموطنان عزيز ميباشد.